هتل ها و مراکز اقامتی جزیره زیبای کیش مانند اکثر نقاط دنیا از :مسافرخانه ، آپارتمانها و سوئیتها ، هتل آپارتمان ، هتل های یک ستاره ، هتل  های دوستاره ،

هتلهای سه ستاره ، هتلهای چهار ستاره و هتل های پنج ستاره تشکیل می شود.