لازم است بدانید ه بیشتر محصولات توليدي صادر شده از جزیره کیش شامل انواع دارو ، لوازم آرايشي و بهداشتي ، تجهيزات فني و مهندسي، تجهيزات سرچاهي و چوبي و سلولزي میباشند که این اقلام بیشترین رقم صادرات را به خود اختصاص میدهند.

صادرات کالا از جزیره کیش

البته یکسری مقررات و قوانین برای صادرات و خروج کالا از جزيره کيش وجود دارد که افراد و شرکتها مجاز به رعایت آنها خواهند بود.

صادرات کالا از کیش شامل این نوع مقررات میباشد:

1. صادرات کالاهای ساخته شده در کيش ، اعم از اينکه مواد اوليه استفاده شده درآنها از منابع داخلی يا خارجی تهيه شده باشند کلا مجاز است.
2 .کالاهایی که ساخت داخل کشوربوده وبرای صادرات از منطقه آزاد کيش به کشورهای خارجی اماده میباشند مستلزم رعايت مقررات عمومی صادرات و واردات کشور هستند.

3 . صــاردات کالاهای خارجی اعم از مصرفی ، ماشـين آلات و مواد اوليه به سـرزمين اصلی مجاز است اما ترخيص آنها منوط به رعايت مقررات عمومی صـادرات واردات کشور ميباشد .
4 .اجازه  صادرات کالاهای توليد شـده در کیش ، به داخل کشور بر اساس ارزش افزوده از پرداخت حقوق گمرکی معاف خواهد بود و تنها برای آن بخش از مواد اولیه و قطعات وارداتی که در تولید نهایی مورد استفاده قرار گرفته است عوارض مربوطه منظور میشود

صادرات کالا از جزیره کیش


5 .کالاهايی که ازنقاط مختلف کشور به منظور تعمير يا تکميل بصورت موقت وارد جزيره ميشوند مجاز به خروج هستند  و در اين حالت بابت ارزش دســتمزد عمليات انجام شده و يا تعمير و تکميل مبلغی  دریافت نمیشود و تنها برای قطعات و لوازمی که تعويض يا اضافه شده اســت حقوق گمرکی و ســود بازرگانی طبق مقــررات عمومی صادرات و واردات کشور منظور میگردد.
6 . خروج کالاهای که برای تعمير و يا تکميل صورت می گيرد آزاد است و هنگام بازگرداندن آنها عوارض بندری و فرودگاهی مطالبه نخواهد شد .