بازار عرب ها قدیمی ترین بازار جزیره کیش می باشد که از سالهای دور تا کنون مرکز خرید بومیان جزیره کیش بوده و میباشد .بازار عربها از نظر مساحتی بسیار کوچک است و اکثر فروشندگان آن عرب زبان هستند و شما کمتر کسی را رویت میکنید که در آنجا با زبان فارسی سلیس حرف بزند .بازار عربها در یک طبقه واقع شده و به دلیل دوری مسافتش از مرکز شهر کمتر مسافری به این بازار مراجعه میکندخرید از بازارعربها مسلما به نفع اقشار کم درآمدتر جامعه می باشد چرا که جنسهای بازار عربها کیش بسیار ارزان تر از دیگر بازارهای جزیره است و تقریبا تنوع اجناس نیز در آن بالا می باشد.بازار عربها تقریبا در نزدیکی بازار پارس خلیج میباشد و یکی از بینظیرترین ساحل ها و اسکله های کیش در مجاورت آن قرار دارد.بازدید ازبازار عرب هاحداقل یک بار هم که شده برای هرمسافری جذابیت خاضی دارد.