مساجد پایگاه و جایگاه مناسبی برای تعاون اجتماعی مسلمانان و مشارکت آنان در رفع نارسایی های اجتماعی و محلی برای الگو سازی و ارزش یابی دینی است.

در منطقه ماشه در شمال شرقي كيش  دو مسجد ماشه و مسجد امیر المومنین (ع) قرار گرفته اند. قدمت  این دو مسجد مربوط به دوره قاجار است .

مسجد قديمي اميرالمؤمنين کیش

کیش دارای 7 مسجد و حسینیه است که مسجد امیر المومنین (ع) یکی از بزرگترین مساجد این جزیره است.

این دو مسجد تاریخی پيش از دهه پنجاه شمسي محل سكونت بوميان بوده و ثبت شده آثار ملي هستند.

هم اکنون مسجد ماشه در حال مرمت و بازسازی است.

مسجد امیرالمومنین (ع) دارای بافت معماری بسیار قدیمی است و در سال 1370 توسط سازمان میراث فرهنگی ایران بازسازی شده و مورد مراجعه نمازگزاران است.