مسجد قدیمی امیر المومنین  (ع) کیش اکنون مورد مراجعه نمازگزاران است و یکی از مراکز تاریخی تور کیش می باشد.

مسجد

مسجد ماشه که در مجاورت آن قرار گرفته است، در حال مرمت و بازسازی است.این دو مسجد در شمال شرقی کیش واقع شده اند. منطقه ماشه پیش از دهه پنجاه شمسی محل سکونت بومیان بوده است.