درخت سبز کهنسال ترین درخت «لور» جزیره است و احتمالا بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ سال عمر داردو یکی از مکانهای دیدنی ، تور کیش می باشد.

درخت سبز

بر شاخه های این درخت، گره هایی با نخ یا پارچه زده شده است كه در نگاه اول آن را به نوعی مقدس می نمایاند. گروهی از مردم عقیده دارند كه این درخت شگون دارد و به همین دلیل به قصد برآورده شدن نیازشان پارچه‌هایی به شاخه‌های آن می‌بندند.