اگرچه برای آقایان شنا در اغلب سواحل جزیره آزاد می باشد، اما به دلیل وجود امكانات مناسب برای شنا در باشگاه دریایی، استقبال از این مكان بیشتر است.

پلاژ آقایان در شمال شرقی جزیره واقع شده و دسترسی به این مركز با وسیله نقلیه عمومی هم امكان‌پذیر می باشد. آموزش شنا در این پلاژ هم به صورت انفرادی و هم به صورت گروهی انجام می‌شود و نجات غریق‌ها در تمام وقت اداری حضور دارند. دوش های آب شیرین و بوفه از خدمات این مركز می باشند.