آب های اطراف جزیره کیش محل زندگی انواع موجودات دریایی نظیر مرجان ها، ماهای تزئینی و خوراکی، توتیاها، خرچنگ ها، ستاره دریایی و ... می باشد

.با قایقهای کف شیشه ایتماشای این زیبایی ها امکان پذیر است. این قایق ها مسافتى را طى مى كنند تا به منطقه اى كه ماهى و مرجان زیادتر است برسند ، طى عبور از نواحى مختلف ساحل شما مى توانید مرجان ها و سایر موجودات دریایى كف دریا را ببینید .این قایقها در اسکله تفریحی مستقر هستند و با استفاده از نورافکن امکان گشت دریایی شبانه را نیز فراهم کرده اند.