اسب سواری در سواحل کیش یکی از جاذبه های تفریحی تورکیش است. شما میتوانید به صورت تفریحی در اسکله تفریحی به اسب سواری بپردازید.همچنین باشگاه سواركاری كیش در شمال جزیره داخل مجموعه المپیك بوده و در سال 1372 برای برگزاری مسابقات بین المللی خلیج فارس تاسیس شده است. گردشگران می توانند جهت استفاده از ورزش مفرح اسبسواریبه این باشگاه مراجعه نمایند.