پیست خاكی باگی به طول 400 متر با ماشین های دو نفره، میزبان باگی سواران در جزیره كیش می باشد و یکی از تفریحات زیبای تورهای جزیره کیش می باشد .

همچنین تورهای ورزشی تفریحی کیش با باگی و راهنمای حرفه ای و با موتور چهار چرخ ATV در جلو، باگی سواران را در مسیرهای چند جاذبه گردشگری مانند درخت سبز، كلبه هور و كشتی یونانی هدایت می كند.