يكي از روش هاي ذخيره آب آشاميدني در قديم الايام در جزيره كيش، ساخت آب انبار بوده است.  در سال 1372 جهت جمع آوري آب هاي سطحي، يك آب انبار دوقلو با پنج بادگير به سبك معماري سنتي يزدي در محل يك آب انبار باستاني در محدوده شهر حريره در نزديكي مجموعه درخت سبز بنا شد.

با توجه به ساخت و سازهاي كيش و از بين رفتن مسير آب هاي سطحي منتهي به آب انبارهاي سنتي، اين آب انبارها كاربري اصلي خود را از دست داده و امروزه از دستگاه هاي آب شيرين كن براي تهيه آب شيرين استفاده مي شود.معماري خاص اين بنا يادآور ايام گذشته و براي گردشگران داخلي و خارجي تور کیش بسيار جالب و ديدني می باشد.