شهر باستانی حریره،اسم این شهر باستانی را شاید شینده باشید که به عنوان یکی از مجموعه های جذاب باستان شناسی این روزها در معرض دید گردشگران قرار گرفته است.

این شهر که در دل غار و کوه های مختلف بنا شده است به عنوان یکی از زیباترین اثار باستان شناسی دنیا شناخته می شود و البته چند سال بیشتر از پیدا کردن آن نمی گذرد. سکه های تاریخی، ظروف مسی، سنگ قبر و یک عراده توپ از جمله اشیایی می باشد که از این شهر کشف شده است. عملیات های باستان شناسی همچنان نیز در این شهر ادامه دارد.