از جمله مراکز تفریحی و دیدنی کیش پارک آهوان کیش است  که با مساحت 2 هکتار در انتهاى خيابان فردوسى قرار گرفته است.

پارک آهوان کیش

این پارک داراى 17 قفس براى نگهدارى از انواع حيوانات میباشد.البته نام پارک، از آهوانى که برخلاف ساير حيوانات، آزادانه در محوطه سرگرم گشت و گداز هستند، گرفته اند.

همچنین علاوه بر اين تعداد زيادى آهو در سطح جزيره به‌ صورت طبيعى و آزادانه زندگى مى‌کنند و از طرفی  گفته مى‌شود که تعداد آهوان جزيره از زمانى که سازمان منطقه آزاد برنامه‌هاى حفاظت و حمايت از آنها را به اجراء گذاشته، بیشتر شده است و در حال حاضر تعداد آنها به حداقل 200 رأس میرسد.

پارک آهوان کیش

از جمله حيوانات و پرندگانى  که در این پارک میباشند شامل شير، آهو، روباه، شغال، ميمون، گوزن و انواع پرندگان نظير طاووس، طوطى و عقاب طلائى  بوده که در پارک آهوان نگهدارى مى‌ شوند. همچنين در اين پارک، وسايل مناسبى براى بازى کودکان، نصب شده است.