همانطور که میداانید درختان خرما و نخلستانها،از معروف ترین و مشهور ترین درختان وباغات در مناطق گرمسیری و به خصوص شهرهای جنوبی کشورمان به حساب می آیند .

 

نخلستان طلوع و غروب کیش