در جزیره کیش مراکز خصوصی و دولتی و همینطور بانک ها از شنبه تا چهارشنبه بصورت تمام وقت و روزهای پنج شنبه به صورت نیمه وقت و به شرح زیر مشغول کار می باشند.

مراکز خرید و دیگر مراکز خصوصی هفت روز هفته از ساعت 9 صبح تا 13:30 و بعدازظهرها از 17 تا 23 مشغول می باشند.

بانکها از ساعت 8 صبح تا 13:30 و بعدازظهرها از ساعت 17 تا 19 مشغول کار می باشند.

ادارات معمولا از 07:30 صبح تا 14:30 و بعدازظهرها از 17:30 تا 20