طبق نظر سازمان ميراث فرهنگي , قدمت بقاياي شهر حريره قریب به هشتصد سال میرسد.

شهر باستاني حريره کیش

 

 

وسعت پستي و بلندي‌ها و خرابه‌هاي این شهر قديمي حدود ۱۲۰ هكتار می باشد که در روزگار خود شهري بزرگ و آباد در منطقه بوده است.

بهترین دوران شهر حريره کيش از سال ۳۶۷ تا ۹۱۲ هجري قمري بوده‌است. آن چه امروز از اين شهر بر جاي مانده حجمي از معماري شهري است.

اما كمتر و به ندرت تاق‌ها و پوشش‌ها و سقف‌هاي سالمي بر جاي مانده است جز در پاره‌اي موارد كه پوشش‌هاي تاقي شكل سنگي از گزند تخريب در امان مانده‌اند.

شهر باستاني حريره کیش

از قسمت های دیدنی این شهر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1)   حمام شهر

2)   خانه اعیانی

3)   بخش کارگاهی و صنعتی