Back to Top

درباره کیش

درباره جزیره کیش

یکی از جزیره‌های خلیج فارس و از توابع بخش کیش، شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان جزیرهٔ کیش میباشد که از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران نیز خواهد بود.

این جزیره در گذشته، به نام «قیس» خوانده میشد.درواقع شکل این جزیره بیضوی‌ مانند است و در ۱۲کیلومتری کرانهٔ شیبکوه جای دارد.

درباره جزیره کیش