اشنایی با فرهنگ ورسوم هر منطقه بسیار در یفرها کمک کننده خواهد بود.از جمله فرهنگ و آداب و رسوم مردم کیشاین است که لباسی را که مردان محلی جزیره به تن میکنند دشداشه به همراه عرقچین میباشد .

 فرهنگ و آداب و رسوم مردم کیش

در میان مردم جزیره کیش عید قربان و عید غدیر از مهم‌ترین اعیاد به حساب میروند.همچنین ساز اصلی محلی این جزیره نوعی طبل است و بیشتر بومیان دارای شغلهای سنتی، ماهی گیری، دام داری، دریانوردی و بازرگانی هستند.

البته مردم کیش در گذشته بیشتر به صید مروارید مشغول بودند.

از طرفی غذاهای محلی کیش شامل انواع «قلیه»، «مضروبه»، «هریسه» و «مچبوس» است که اغلب با ماهی تهیه می شوند.

 فرهنگ و آداب و رسوم مردم کیش

لازم است بدانید که بومیان جزیره از نژادهای دراویدی، نوردیک، سامی و سیاهپوست بوده و به زبانهای فارسی و عربی صحبت می کنند.

از همه جالب تر اینکه ضرب‌المثل‌های مردم کیش با جزایر اطراف متفاوت میباشد به عنوان مثال دو ضرب المثل معروف این جزیره این است که«پخت نانت را به نانوا واگذارکن، حتی اگر نیمی از آن را به عنوان مزدش بردارد» و «اسراف نکن! حتی اگر آب دریا بر می‌داری».