لازم است بدانید که برای راه اندازی واحدهای صنعتی درمنطقه آزاد کیش تلاش شده تا شرایط آسانی را لحاظ کنند بطوریکه مقررات دست وپا گیر تاسیس  واحدهای صنعتی دراین منطقه وجود نداشته باشد.

اولویت های سرمایه گذاری در بخش صنعت در کیش

 

همچنین در نگاهی کلی،میتوان گفت  تمام صنایعی که به عنوان صنایع کوچک یا متوسط شناخته شده اند و دارای مشخصات و مزایایی که درزیرعنوان میکنیم باشند، برای ایجاد در جزیره کیش به ترتیب دارای الویت خواهندبود:

1. صنایعی که دارای دانش فنی نوین و پیشرفته هستند.

2.صنایعی که قابلیت صدور کالای ساخته شده را دارند.

3. صنایع خودروسازی

4. صنایع تولید لوازم الکترونیک و کامپیوتر

5. صنایع تولید لوازم صوتی و تصویری

6. صنایع تولید لوازم پزشکی ، دندانپزشکی و دارویی

7. صنایع تولید لوازم خانگی

8. صنایع پوشاک و نساجی

9. صنایع بسته بندی نوین

10. صنایع غذایی دارویی و بهداشتی

اولویت های سرمایه گذاری در بخش صنعت در کیش

البته در این میان سایر صنایع پیشنهادی از طرف سرمایه گذاران چنانچه آلودگی زیست محیطی نداشته باشند و توجیه اقتصادی کافی نیز داشته باشند بدیهی است که قابل بررسی و پذیرش خواهند بود.