بر اساس سرشماري سال 1385،جمعيت كيش 20922 نفر تعيين گردید كه از رشد 31 درصدي (سالانه ۱/۷ درصد)  نسبت به سال 1379 برخوردار بود.

جمعیت جزیره کیش

 

البته پس از سالها،در حال حاضر جمعیت جزیره کیش به حدودا 27000 نفر خواهد رسید.

براساس امارهرم سني كيش نشانگر آن میباشد كه افرادساکن جزیره که در رده سنی 17سال به بالا هستند حدود 75درصد جمعیت را تشکیل میدهند.

جمعیت جزیره کیش

همچنین کل جمعیت کیش شامل 45 درصد خانم ها و 55 درصد آقایان میباشد.

بيش از92 درصد افراد در این جزیره باسواد میباشند و 94درصد جمعيت ده ساله بوده و بيشتر به لحاظ اقتصادي فعالیت دارند.